بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی ایران این سازمان آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری اثربخش در طرح برند ملی، اقتدار ملی اعلام نمود.

سرکار خانم دکتر فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان طی نامه ای رسمی ۲ نفر از اعضای کلیدی این سازمان را به عنوان نماینده جهت حضور در شورای سیاستگذاری مراسم معرفی نمود.

آقای مهندس آرش نیکوئیان و سرکار خانم مهندس فرناز شعاعی از این پس در جلسات راهبری مراسم حضور خواهند داشت.